8 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,7 lần

TTXVN/Báo Tin tức