Cục Thuế Đồng Nai thu nội địa đạt gần 90%

Báo cáo tại buổi làm việc với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế thực hiện trong 10 tháng năm 2023 được 32.995 tỷ đồng, bằng 82% dự toán và bằng 87% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ các khoản thu từ xổ số và tiền sử dụng đất, Cục Thuế thu được 29.060 tỷ đồng, bằng 81% dự toán và bằng 91% cùng kỳ.

Cục Thuế Đồng Nai cho rằng trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như của tỉnh, đây là nỗ lực lớn của cơ quan thuế các cấp. Kết quả thu ngân sách nhà nước từ đầu năm 2023 đến nay đối với các khoản thu đều có sự tăng trưởng khá. Cục Thuế dự ước thu nội địa tháng 11 trên địa bàn đạt 2.600 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng ước thực hiện 35.595 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88% so với dự toán và so với cùng kỳ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành làm việc với Cục Thuế Đồng Nai.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, trong 10 tháng năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện xử lý 1.662 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp (trong đó thanh tra 89 doanh nghiệp, kiểm tra 1.573 doanh nghiệp), đạt 75% kế hoạch năm.

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp lũy kế đến hết tháng 10 năm 2023 là hơn 587 tỷ đồng (số đã nộp vào ngân sách nhà nước là 503,4 tỷ đồng), truy hoàn 11,7 tỷ đồng, giảm lỗ 1.361 tỷ đồng, giảm khấu trừ 15,3 tỷ đồng. Đồng thời, đã kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đối với 3.174 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ chấp nhận là 2.783, số hồ sơ giải trình điều chỉnh là 357, chuyển sang kiểm tra tại doanh nghiệp 34 hồ sơ; qua đó tăng thu trên 6,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.787 tỷ đồng, giảm lỗ gần 4,3 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, vì vậy, với vị trí là tỉnh có nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn và đặc biệt lại có những công trình trọng điểm quốc gia như dự án Sân bay Long Thành, Cục Thuế cần tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách và có những đóng góp quan trong vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Cục Thuế cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về những chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung, hóa đơn điện tử và công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền cho người nộp thuế thực hiện đăng ký áp dụng Chương trình “Hóa đơn may mắn” và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 để tạo tiền đề cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024…

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cũng đề nghị lãnh đạo Cục Thuế tập trung phân tích và chỉ đạo triển khai như công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý hoàn thuế GTGT đúng đối tượng, đúng pháp luật; rà soát tất cả các dự án đất đai phát sinh trong năm trên địa bàn để quản lý và đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất; kiểm tra, xác định các khoản nợ đọng thuế, nhất là nợ khó thu, đồng thời chủ động tổ chức đôn đốc thu dứt điểm các khoản thu khi hết thời gian gia hạn,...

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành và nội bộ ngành Thuế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số theo đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng cục Thuế.

Huyền Châu