Đại hội Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Dự Đại hội có: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Trần Hoài Nam cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 - 2028

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2017 – 2023, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể Phùng Khắc Khoa cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, đại dịch Covid - 19, diễn biến, phức tạp, lan rộng kéo dài ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội nói chung và Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng - Đoàn thể nói riêng, nhưng với sự quyết tâm của chi ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị; được sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, hoạt động công đoàn được triển khai trên mọi mặt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra, góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể xác định phát huy truyền thống hoạt động của Công đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tích cực cải tiến, đổi mới công tác tham mưu, phục vụ có chất lượng hoạt động của Đảng ủy, của VPQH, của đơn vị và các tổ chức đoàn thể. Xây dựng tập thể công đoàn vững mạnh; công đoàn viên là công chức phải “Trung thành, trung thực; chủ động, sáng tạo; sâu sát, khoa học; tận tụy, liêm khiết; đoàn kết, gương mẫu”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2023- 2028 với 6 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra trong báo cáo trình Đại hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đề nghị Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ công chức trong đơn vị.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên… Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và tổ chức Công đoàn phát động để góp phần động viên công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong khuôn khổ Đại hội Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin và ảnh: Trọng Quỳnh