Địa ốc Hoàng Quân (HQC): Thiếu tiền, công ty của con gái Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn chỉ mua được 1 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Quân, tổ chức liên quan bà Trương Nguyễn Song Vân, Phó tổng giám Công ty Địa ốc Hoàng Quân vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng tỷ lệ vào đạt 5% tổng đăng ký để nâng sở hữu tại Địa ốc Hoàng Quân từ 0,21%, lên 0,42% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 5/10.

Lý do không mua hết cổ phiếu do chưa sắp xếp được đủ nguồn tài chính.

Điểm đáng lưu ý, bà Trương Nguyễn Song Vân là con gái ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT tại Địa ốc Hoàng Quân.

Trước đó, từ ngày 2/8 đến ngày 25/8, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Quân cũng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HQC và chỉ mua vào được 1 triệu cổ phiếu với lý do tương tự là "chưa sắp xếp được đủ nguồn tài chính".

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó chủ tịch HĐQT, là vợ ông Trương Anh Tuấn đã bán ra 18.189.834 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 18.189.840 cổ phiếu (3,82% vốn điều lệ) về còn 6 cổ phiếu (0% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 1/6.

CTCP Việt Kiến Trúc, tổ chức liên quan ông Lý Quang Minh, Thành viên HĐQT độc lập Địa ốc Hoàng Quân đã bán toàn bộ 1.458.000 cổ phiếu HQC để giảm sở hữu từ 0,31% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 24/5 đến 25/5.

Ngoài ra, từ ngày 9/8 đến 11/8, ông Trương Anh Tuấn vừa bán ra toàn bộ 16.350.240 cổ phiếu HQC để giảm sở hữu từ 3,43% vốn điều lệ, về 0% vốn điều lệ.

Và từ ngày 9/8 đến 11/8, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân, tổ chức liên quan của ông Trương Anh Tuấn đã bán ra toàn bộ 3.078.328 cổ phiếu HQC để giảm sở hữu từ 0,65%, xuống còn 0% vốn điều lệ.

Như vậy, ông Trương Anh Tuấn, vợ Nguyễn Thị Diệu Phương và Công ty liên quan Tập đoàn Hoàng Quân đã bán ra gần như toàn bộ 37.618.402 cổ phiếu HQC, tương ứng giảm sở hữu từ 7,9% vốn điều lệ, về còn 0% vốn điều lệ.

Được biết, trong nhiều kỳ ĐHĐCĐ hàng năm, Địa ốc Hoàng Quân luôn lên kế hoạch đưa cổ phiếu về mệnh giá. Tuy nhiên, do không đạt được mục tiêu kinh doanh 8 năm liên tiếp, cộng với nhiều vấn đề tồn đọng chưa giải quyết, kế hoạch này vẫn chưa thành hiện thực và trong năm 2023, Công ty lại đặt mục tiêu đưa cổ phiếu về mệnh giá năm 2024.

Trong năm 2023, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.700 tỷ đồng, tăng 410,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 140 tỷ đồng, tăng 644,7% so với thực hiện trong năm 2022.

Tuy nhiên, kết thúc nửa đầu năm 2023, lợi nhuận Địa ốc Hoàng Quân chỉ đạt 2,26 tỷ đồng, giảm 85,1% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 1,6% so với kế hoạch lãi 140 tỷ đồng trong năm 2023.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/10, cổ phiếu HQC tăng 250 đồng lên 3.850 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc