Đón xem bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 26-2