Hà Nội nỗ lực tháo gỡ 'điểm nghẽn', thúc đẩy đầu tư công

Các đại biểu biểu quyết nội dung hội nghị.

Sáng 31/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội (khóa XVII) tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về một số nội dung quan trọng liên quan đến phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước và đầu tư công.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Hội nghị nghe báo cáo, tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau: Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp thành phố; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trước khi các nội dung nêu trên được UBND TP hoàn thiện để trình HĐND TP tại kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13/9/2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại hội nghị.

Trước hết về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là nhiệm vụ khó, phức tạp, có tính bao quát rộng trên toàn bộ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật; tính khả thi còn phụ thuộc nhiều yếu tố như năng lực bộ máy cán bộ, nguồn lực về tài chính… nên thành phố xác định là kết quả bước đầu và công tác rà soát, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền là công việc thường xuyên và liên tục của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kỹ và cho ý kiến chất lượng về từng nội dung phân cấp, ủy quyền nêu trong đề án; đồng thời, tiếp tục trao đổi, để có thể đề xuất thêm các nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cũng như các thủ tục hành chính có thể ủy quyền cho chính quyền địa phương trên tinh thần cấp nào, địa phương nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thuận lợi và kịp thời hơn thì giao cho cấp đó thực hiện, nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 cấp thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kết quả giải ngân toàn thành phố đến nay chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp, tính đến cuối tháng 8/2022, mới đạt tỷ lệ 27,1% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước và nằm trong 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 54 ngày 15/8/2022 phê bình, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có kết quả giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước, trong đó có Hà Nội.

Bên cạnh đó, đến nay, thành phố vẫn còn một số nguồn vốn với tổng số tiền khoảng 1.728,7 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết cũng đã ảnh hưởng đến kết quả giải ngân; trong đó có nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là các chương trình rất quan trọng của TP, cần sớm được phân bổ vốn để triển khai thực hiện.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự hội nghị, nhất là các Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân cụ thể, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong tổ chức thực hiện đã ảnh hưởng đến kết quả giải ngân của thành phố theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 54 ngày 15/8/2022.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, bàn kỹ và đề xuất các giải pháp cụ thể, nhất là các giải pháp có tính căn cơ, có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành của thành phố; trong đó cần tính đến giải pháp xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả thành phố...

Đối với định hướng đầu tư công năm 2023, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến bước đầu về mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và thứ tự phân bổ vốn, danh mục dự án năm 2023, bảo đảm phải phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP và HĐND TP thông qua; phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện; bảo đảm khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố và các chương trình, kế hoạch công tác của thành phố…

Đối với cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung, thảo luận kỹ, cho ý kiến cụ thể về các nội dung Ban Cán sự đảng UBND TP đề xuất điều chỉnh; tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, để đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP đã đề ra và hoàn thành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 sau khi được điều chỉnh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ: “Những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển của Thủ đô chúng ta, không chỉ cho năm 2022, cho nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tiếp theo. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ TP và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận tại tổ, cho ý kiến về các nội dung: Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp thành phố; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố./.

Trung Anh