Hải Dương huy động 150 tình nguyện viên hỗ trợ Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sao Đỏ sẽ tham gia hỗ trợ tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc và Giải chạy việt dã “Hành trình kết nối di sản văn hóa"

Các thanh niên tình nguyện này đều là sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.

Tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, 100 tình nguyện viên sẽ hỗ trợ Ban Quản lý di tích giới thiệu giá trị của di tích, hướng dẫn du khách tham quan, tuyên truyền chống mê tín dị đoan, hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, dọn vệ sinh môi trường.

50 tình nguyện viên hỗ trợ Giải việt dã “Hành trình kết nối di sản văn hóa" ngày 26/2 có nhiệm vụ phối hợp hướng dẫn tại các điểm, nút giao đường chạy, tiếp nước cho vận động viên, chỉ dẫn đường chạy, phối hợp làm công tác truyền thông cho giải...

PL