Nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN: Nhiều mô hình có tính ứng dụng cao

Sở KH&CN tổ chức đánh giá, thẩm định thực hiện nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực nông nghiệp.

Được thực hiện trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2022, nhiệm vụ KH&CN “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ninh” đã thể hiện được tính thiết thực đối với việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Theo đó, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ là Sở KH&ĐT đã xây dựng các báo cáo chuyên đề cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn về hệ sinh thái khởi nghiệp; trình bày thực tiễn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nước; đánh giá được thực trạng của hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh dựa theo các tiêu chí chung. Đặc biệt, sản phẩm của nhiệm vụ này đã đưa ra được nhiều gợi ý để giúp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng triển khai những giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường và cơ hội để hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh phát triển hơn trong tương lai.

Nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nhân giống và quy trình sản xuất các sản phẩm trà hoa vàng tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” cũng mang lại hiệu quả khi nâng cao được giá trị cây dược liệu quý này để phát triển lâm nghiệp tại địa phương. Nhiệm vụ này do Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ) triển khai thực hiện trong thời gian 3 năm (2018-2020).

Kết quả mà nhiệm vụ này mang lại là đã triển khai thành công kỹ thuật nhân giống cây trà hoa vàng bằng phương pháp giâm hom, qua đó bảo tồn nguồn gen quý này và cung cấp cây giống, phát triển vùng trồng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến. Cũng từ nhiệm vụ này, đơn vị chủ trì đã cải tiến quy trình sản xuất trà hoa vàng thành 2 sản phẩm là trà hoa khô và trà túi lọc, nâng cao giá trị cây trà, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chế biến sản phẩm trà hoa vàng khô tại Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ).

Trong 10 năm qua, tỉnh triển khai 388 nhiệm vụ KH&CN các cấp trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, y dược, xã hội và nhân văn. Lĩnh vực nông nghiệp, các nhiệm vụ tập trung nghiên cứu sản xuất, nhân giống, bảo tồn những giống, loài có giá trị kinh tế cao; phát triển các sản phẩm có thế mạnh thành sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật, các nhiệm vụ tập trung vào ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quan trắc môi trường, xử lý chất thải, ứng dụng vật liệu mới. Lĩnh vực y và dược, các nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đào tạo nhân lực về công nghệ mới trong y tế dự phòng, khám, chữa bệnh... Lĩnh vực xã hội và nhân văn, các nhiệm vụ tập trung vào bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, con người phục vụ phát triển văn hóa, du lịch.

Theo đánh giá của Sở KH&CN, hoạt động nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã chú trọng đến tính ứng dụng, hiệu quả và đạt được một số tiến bộ, kết quả tích cực. Các chương trình, đề tài khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, đã bám sát và phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung.

Nhân viên Công ty CP Phát triển Agri-Tech nuôi cấy phôi giống hoa lan hồ điệp.

Thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tổ chức tốt việc ứng dụng các kết quả nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất và đời sống để tạo ra sản phẩm, ngành nghề mới, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Yến Vy