Quảng Ninh: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2024

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Khối thi đua và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023 do Hội Cựu chiến binh tỉnh làm Khối trưởng. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh, tích cực, chủ động triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Nổi bật là công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh. Các đơn vị trong Khối thi đua đã kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh;… Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia tiếp dân, giải quyết đơn thư; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân…

Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình gắn với triển khai phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh ảng Ninh với chủ đề “Hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Điển hình như chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2023, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”,… hay các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025", "Chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2022 - 2025", “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Cựu Chiến binh gương mẫu",… Qua đó, kịp thời phát hiện, quan tâm, khen thưởng các những điển hình, nhân tố mới, cán bộ trực tiếp triển khai nhiệm vụ có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phong trào thi đua những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến suy tôn, đề xuất nhận khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh cho các đơn vị trong Khối thi đua. Tỉnh Đoàn được bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2024.

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Nhân dịp này, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024. Trong đó, các đơn vị trong Khối thi đua thống nhất tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh và lồng ghép với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, của địa phương và các ngành. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên, hướng vào khâu khó việc khó tạo sự bứt phá vươn lên….

Nguyễn Quý