Tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trịnh Dũng.

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức “Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” cho khoảng 250 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía bắc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào ngày 23-5-2021 (Chủ nhật), diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Công tác thông tin báo chí góp phần để nhân dân tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, làm cho Ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp; giới thiệu thành tựu của Quốc hội khóa XIV, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri.

Đồng thời, giới thiệu các nội dung liên quan đến việc tham gia tích cực của người dân vào công tác bầu cử; thông tin về công tác đối ngoại, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội đã trình bày hướng dẫn các quy định về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; TS Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày định hướng về công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử thời gian tới.

TS Đinh Thị Mai lưu ý, công tác tuyên truyền cần bảo đảm chính xác, bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được tiến hành từ tháng 1-2021, chia làm ba đợt, cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23-5-2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG