Thiếu kinh phí, CLB Bình Thuận xin bỏ giải Hạng Nhất

Ngày 10/10, Sở Văn Hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Bình thuận gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc CLB Bình Thuận xin không tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023.

Công văn số 2693/SVHTTDL-QLTDTT ghi rõ: "Do thời gian chuẩn bị mùa giải mới quá ngắn và Đề án xã hội hóa đội tuyển bóng đá Bình Thuận để chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần bóng đá (Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện nay) vẫn chưa được phê duyệt, còn vướng một số khó khăn, nhất là về kinh phí và hình thành tổ chức bóng đá hoạt động theo Luật Doanh nghiệp".

CLB Bình Thuận làm đơn xin dừng thi đấu giải hạng Nhất.

Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch tỉnh Bình Thuận đề xuất phương án: "Căn cứ khoản 26, mục VIII của Điều lệ giải hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 và khoản 5, điều 7 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Sở Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho phép CLB Bình Thuận rút tên, không tham dự giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2023/2024, chuyển xuống đăng kí thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2024".

Tuy nhiên, đề xuất của CLB Bình Thuận khó được đáp ứng. Nếu bỏ giải vào thời điểm này, CLB Bình Thuận phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia.

Bóng đá Bình Thuận có thành tích tốt khi xếp thứ 5 ở mùa giải 2023. Thậm chí, nếu có được nền tảng tài chính tốt cũng như giải quyết gọn gàng câu chuyện hậu trường, CLB Bình Thuận hoàn toàn đủ khả năng giành huy chương.

CLB Bình Thuận gặp khó khăn về kinh phí. Sau khi mùa giải 2023 kết thúc, một số cầu thủ của đội bóng cho biết họ bị nợ nhiều khoản tiền thưởng.

Mai Phương