TP HCM: Dạy trực tuyến mới được thu học phí

Trước tình trạng một số đơn vị nhập nhằng thu học phí của học sinh mặc dù không tổ chức dạy học trực tuyến. Sở GD-ĐT TP HCM cho biết trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng học để phòng tránh dịch, nếu các đơn vị không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí, chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng thông tin, thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định (không quá 9 tháng) của UBND TPHCM về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP HCM.

Ngoài ra, đối với các khoản thu thỏa thuận và thu chi hộ phải thu theo thời gian thực học và chi phí thực tế phát sinh. Các đơn vị lưu ý điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và mức thu phù hợp với tình hình thực tế.

Trường học chỉ được thu học phí khi tổ chức học trực tuyến, và theo số tháng thực học

Ngoài ra, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt chủ trương không dùng tiền mặt của UBND TPHCM, TP HCM yêu cầu 100% các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức, không giới hạn ngân hàng thanh toán và ưu tiên các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ POS, liên kết tài khoản, thẻ ngân hàng qua các kênh trực tuyến.

Trường học cần tạo mọi điều kiện để phụ huynh, sinh viên, học sinh thuận lợi trong việc thanh toán, không phải tập trung đến trường, hạn chế tối đa việc thanh toán trực tiếp tại đơn vị trường học.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Tổ chức gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì việc xác định mức thu học trực tuyến trong thời gian ngừng đến trường cần căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết.

Nếu không tổ chức thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Đặng Trinh