TP.HCM: Phát động Giải thưởng Môi trường lần 5 - Năm 2024

Theo thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường .HCM, Giải thưởng Môi trường TP.HCM lần 5 - năm 2024 được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

Vấn đề ô nhiễm môi trường luôn là thực trạng nhức nhối tại TP.HCM.

Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Giải thưởng Môi trường TP.HCM.

Bên cạnh đó, Giải thưởng nhằm thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng dân cư thành phố thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng gồm 6 nhóm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu quả thực tế (không xét tặng Giải thưởng đối với công trình nghiên cứu chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế);

Tiếp đến, phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối tượng xét tặng Giải thưởng là các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM.

Số lượng Giải thưởng Môi trường TP.HCM lần thứ 5 - năm 2024 được trao tặng không quá 50 giải cho các đối tượng thuộc các nhóm lĩnh vực xét tặng. Mỗi nhóm lĩnh vực gồm 1 giải Nhất, nhiều giải Nhì và nhiều giải Ba. Tùy tình hình thực tế, Hội đồng Giải thưởng có thể đề xuất UBND TP.HCM điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, tăng hoặc giảm số lượng giải thưởng của từng lĩnh vực.

Mức thưởng dành cho tổ chức hoặc cộng đồng: Giải Nhất: 20 triệu đồng, giải Nhì 16 triệu đồng/giải, giải Ba 12 triệu đồng/giải.

Mức thưởng dành cho cá nhân: Giải Nhất: 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng/giải, giải Ba 8 triệu đồng/giải.

Địa điểm tiếp nhận: Hồ sơ tham gia Giải thưởng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường tại địa chỉ: 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1; điện thoại: 08.38279669 -15.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến hết tháng 7/2024.

T Thanh