Đề nghị thanh tra toàn diện dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

Ngày 21-6, một nguồn tin xác nhận Sở KH&ĐT tỉnh Tum đã có báo cáo, đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng thanh tra toàn diện dự án Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei do Công ty CP Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư.

Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum đề nghị thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định áp luật về đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, xây dựng, lâm nghiệp, điện lực trong triển khai thực hiện dự án trên địa bàn hai huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi.

Dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei do Công ty CP Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư. Ảnh: DA.

Theo Sở KH&ĐT Kon Tum, quá trình thực hiện dự án trên xảy ra hàng loạt sai phạm, cần phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan. Dự án này có công suất 50 MW, tổng mức đầu tư 1.890 tỉ đồng.

Hiện dự án đã lắp đặt xong 18/18 trụ turbine, thi công xong 63/63 trụ đường dây truyền tải 110 KV và đấu nối đường dây 22 KV… nhưng chưa đưa vào vận hành sản xuất, cung cấp dịch vụ. Dự án chậm tiến độ theo quyết định điều chỉnh chủ trương.

Theo Sở KH&ĐT, chủ đầu tư là Công ty CP Tân Tấn Nhật triển khai dự án nhưng không lập kế hoạch bảo vệ môi trường điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư, gửi cho Sở KH&ĐT theo dõi.

Chủ đầu tư cũng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư; khởi công xây dựng công trình khi thiết kế bản vẽ chưa được phê duyệt; lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện, năng lực khi tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình...

Dự án chưa được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư đã sử dụng đất.

Trước đó, như PLO đã thông tin,UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tân Tấn Nhật do có hành vi lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp làm dự án điện gió; đồng thời buộc khắc phục lại nguyên trạng.

Dự án này đã chiếm 155.700 m2 đất rừng sản xuất, hơn 89.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng các hạng mục công trình...

LÊ KIẾN