Quảng Nam bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc lớp Bồi dưỡng.

Ngày 10/10, Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần này kéo dài trong 08 ngày (từ ngày 08-18/10/2023) với sự tham dự của 57 học viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Theo kế hoạch, trong các chuyên đề truyền đạt tại lớp bồi dưỡng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường sẽ truyền đạt đến các học viên chuyên đề “Nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh truyền đạt chuyên đề “Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới”.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, nội dung các chuyên đề tập trung cung cấp cho học viên những nhận thức mới về các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn nóng của đất nước và thế giới; những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, tầm nhìn, năng lực, tư duy, khả năng phân tích, dự báo của cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

57 học viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Nam được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Với ý nghĩa và tầm quan trọng của lớp Bồi dưỡng, mỗi học viên cần nghiêm túc, trách nhiệm, tham gia đầy đủ, chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên để lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả với chất lượng cao nhất. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý để khi về đơn vị, địa phương có thể vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra...” - đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu.

Theo kế hoạch của lớp Bồi dưỡng, trong thời gian diễn ra (từ ngày 10 - 18/10/2023), 57 học viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh sẽ được nghiên cứu 14 chuyên đề đã được Thường trực Tỉnh ủy và Học viện Chính trị khu vực III thống nhất lựa chọn. 14 chuyên đề này có nội dung tương đối toàn diện, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, kỹ năng công tác, giải quyết các vấn đề chung của toàn Đảng và một số vấn đề thực tiễn của tỉnh; cập nhật những nội dung mới của văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII./.

Tin, ảnh: Đình Tăng