Thu hơn 14 tỷ đồng tiền phạt vi phạm văn hóa, thể thao và du lịch

Năm 2023, hàng nghìn đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành văn hóa, ể thao và du lịch được thành lập trên toàn quốc, thực hiện thanh tra, kiểm tra hàng nghìn tổ chức, cá nhân. Hơn 810 tổ chức, cá nhân bị phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 14 tỷ đồng.

Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện ở các lĩnh vực như bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, bản quyền tác giả, lễ hội, dịch vụ du lịch, thể dục thể thao…

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc thực hiện quy định độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã triển khai và chủ trì, phối hợp lực lượng kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hơn 11.800 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đoàn công tác phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 800 trường hợp.

Theo lãnh đạo Bộ VHTTDL, các cuộc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trong thời gian qua đã kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm góp phần tích cực vào triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thanh tra ngành VHTTDL đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Công tác thanh, kiểm tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

BTC cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ 2023 bị xử phạt 55 triệu đồng về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận.

Qua thanh, kiểm tra cho thấy các lễ hội, di tích cơ bản đã thực hiện tốt quy định áp luật về tổ chức lễ hội, quản lý di tích, tình trạng thực hành mê tín, dị đoan, đốt vàng mã, mất an ninh trật tự đã giảm đi nhiều.

Tuy nhiên, tại một số di tích, công tác phòng chống cháy nổ chưa đảm bảo, chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị chữa cháy, còn tiếp nhận đồ vật không nằm trong danh mục hồ sơ xếp hạng…

Thanh tra các sở VHTTDL đã kiểm tra hơn 1.100 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường… xử phạt hơn 140 tổ chức, cá nhân. Đại diện Thanh tra Bộ VHTTDL nhấn mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành được triển khai thường xuyên, quyết liệt để kịp thời phát hiện những sai phạm, chấn chỉnh và xử phạt các hành vi vi phạm.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát sinh một số vướng mắc, bất cập của nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Luật Quảng cáo, Luật Du lịch...

Gia Linh